De latrines
In 2007 opende Titukuke de 25ste dorpsschool. Dit keer in een grote tent in afwachting van een beter gebouw. In korte tijd meldden zich uit een aantal omringende dorpen 300 leerlingen aan. Er waren geen latrines in de buurt, dus leverde dit al snel onhygiënische toestanden op. SSTZ heeft daarom de bouw van een latrineblok gefinancierd dat in 2009 werd voltooid.
Leraren naar school
Twee leraren die al jaren op dorpsscholen werkzaam zijn en een grote bijdrage aan Titukuke hebben geleverd werden door Titukuke voorgedragen voor een opleiding. Voor hen heeft SSTZ de vooropleiding bekostigd waardoor zij naar een lerarenopleiding kunnen doorstromen.


Schoolmeubilair
In 2010 werd geld ingezameld voor meubilair voor de in aanbouw zijnde school.In korte tijd was het benodigde bedrag bij elkaar. In overleg met Titukuke was al besloten om het meubilair niet kant en klaar te kopen maar door de lokale timmerman in Petauke te laten maken. Die heeft in de loop van het jaar 60 schoolbanken, vier kasten, vier bureau’s met stoel voor de leraren en vier banken waarop bezoekers plaats kunnen nemen gemaakt.
Schoolboeken
In 2011 werd een inzamelingscampagne gestart om geld bij elkaar te krijgen voor schoolboeken voor de Titukuke Trust School in aanbouw. Bij de opening van de school werden de nieuwe boeken in gebruik genomen.


Take-away
Titukuke heeft geen eigen bron van inkomsten. Alle medewerkers zijn vrijwilligers. Titukuke heeft geen eigen bron van inkomsten. Om eigen inkomsten te verwerven is er een take-away opgezet. SSTZ leverde in 2011 een bijdrage aan de inrichting. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Titukuke.


De Titukuke Trust School
In januari 2013 is de Titukuke Trust School van start gegaan. Het gebouw bestaat uit drie ruime klaslokalen en een kantoor.
De tuinderij
Het is de bedoeling dat de Titukuke Trust School zichzelf gaat bedruipen. Op het terrein van de school is daarom een tuinderij aangelegd waarmee de school wat inkomsten kan genereren. Ook wordt er groente verbouwd voor de lunch van de schoolkinderen. Hierdoor krijgen zij in ieder geval één warme maaltijd per dag.Om te voorkomen dat loslopende dieren in de moestuin de planten opeten, is er in 2013 een hek om de tuin geplaatst. SSTZ heeft bijgedragen aan de materialen voor het hek en aan tuingereedschap.
De regentijd in Zambia valt in de periode november-maart. Daarna regent het niet meer. Om meerdere oogsten per jaar te garanderen is er is een sprinklerinstallatie in de tuin aangelegd. De elektriciteit voor deze installatie en voor de school wordt geleverd door zonnepanelen.


Irrigatie en zonnepanelen
In 2013 zijn drie studenten en twee docenten van het Graafschapcollege in Doetinchem naar Zambia afgereisd en hebben de zonnepanelen geïnstalleerd en samen met een Zambiaanse organisatie is een sprinklerinstallatie aangelegd. Dit project heeft niet alleen Titukuke veel opgeleverd maar heeft ook de studenten een ervaring voor het leven gegeven.