In 2008 werd de Stichting Steun Titukuke Zambia opgericht, SSTZ in het kort. Het doel van de stichting is ondersteuning van het werk van Titukuke, met name op het gebied van onderwijs.

SSTZ is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Doetinchem onder nummer 09183391. Ook is SSTZ geregistreerd als goede doelen instelling en als Algemeen Nut Beogende Instelling door de fiscus erkend. Dit betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.


Het SSTZ bestuur
   i.  Akkie van Gastel - voorzitter
ii. Hanne de Leeuw - secretaris
iii. Els van Gastel - penningmeester
iv. Ina Kooper - bestuurslid
v. Vacant

De bestuursleden ontvangen geen enkele honorering voor hun werkzaamheden t.b.v. de stichting.