U kunt meehelpen om Titukuke te ondersteunen. Uw giften zijn van harte welkom op Rabobank rekeningnummer NL34RABO0104240202 t.n.v. Steun Titukuke, Doetinchem. Voor overmakingen vanuit het buitenland: Iban NL34RABO0104240202 - BIC/Swiftcode RABONL2U.
Uw giften zin fiscaal aftrekbaar. Het RSIN- of fiscaalnummer is 8195.17.355.
Als bestuur van SSTZ kunnen wij garanderen dat alle giften voor 100% besteed worden aan projecten in Petauke. In 2007, 2012 en 2015 bezochten wij Titukuke om persoonlijk met de mensen te spreken en met eigen ogen te zien hoe alles daar reilt en zeilt. Deze bezoeken en alle overige kosten betaalt het bestuur uit eigen zak.De Stichting Steun Titukuke Zambia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Doetinchem onder nummer 09183391. Ook zijn wij geregistreerd als goede doelen stichting. De belastingdienst erkent ons als Anbi instelling. Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften fiscaal aftrekbaar zijn. Titukuke is een Registered Charity in Zambia, geregistreerd op 23 maart 2005 onder nummer ORS/102/20/196.
Wij ontvingen al bijdragen van onder andere Rabobank Utrecht, Rabobank Doetinchem, Graafschap College Doetinchem, Stichting Handreiking Amsterdam, Bouwbedrijf Boesveld Doetinchem, het landelijke personeelsfonds Share4more van de Rabobank Nederland, Dyka Plastic Leidingsystemen Steenwijk, Stichting ontwikkelingssamenwerking Abco Abcoude, Mares Group Varese (I), Vrouwen voor Vrede Ridderkerk en veel privé personen. Daarnaast maken de donaties van een groep vrienden en vriendinnen het mogelijk dat de directeur van Titukuke, George Masimba Lukwanda, zich voor Titukuke kan inzetten.